Oznámenie č. 279/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva

Čiastka 119/1999
Platnosť od 05.11.1999
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 12. februára 1999 na základe článku 6.