Opatrenie č. 261/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 111/1999
Platnosť od 20.10.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 20.10.1999 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.1999 - 30.06.2002