Nariadenie vlády č. 243/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov

Čiastka 103/1999
Platnosť od 29.09.1999 do17.07.2002
Účinnosť od 01.10.1999 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z.