Oznámenie č. 225/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, konzulárnych, špeciálnych alebo služobných pasov

Čiastka 96/1999
Platnosť od 08.09.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 1999 na základe článku 9.

225

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 1998 bola formou výmeny nót uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, konzulárnych, špeciálnych alebo služovných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 1999 na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.