Oznámenie č. 222/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o úprave vzťahov medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Americkými Mierovými zbormi na Slovensku pri umiestňovaní dobrovoľníkov Amerických Mierových zborov do vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike

Čiastka 94/1999
Platnosť od 31.08.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 17. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.

222

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o úprave vzťahov medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Americkými Mierovými zbormi na Slovensku pri umiestňovaní dobrovoľníkov Amerických Mierových zborov do vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť 17. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.