Opatrenie č. 218/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 92/1999
Platnosť od 28.08.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 28.08.1999 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.08.1999 - 30.06.2002