Zákon č. 155/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z.

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 67/1999
Platnosť od 25.06.1999
Účinnosť od 01.01.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 448/2008 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2004 - 31.12.2008 461/2003 Z. z.(nepriamo)
01.07.1999 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

25.06.1999