Oznámenie č. 120/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení

Čiastka 57/1999
Platnosť od 03.06.1999

120

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. apríla 1999 do 26. mája 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2002 uzavretá 22. marca 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 12. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov uzavretá 12. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 14. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretá 20. apríla 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – mzdová časť na rok 1999 uzavretá 5. mája 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 3 zo dňa 24. júna 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 17. júla 1997 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 6 zo dňa 11. februára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 – 1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 13. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu biologických služieb uzavretej 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 13. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu technických služieb uzavretej 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

11. Dodatok č. 7 zo dňa 20. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 – 1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

12. Dodatok č. 3 zo dňa 21. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 24. marca 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov opravárenstva a služieb.

13. Dodatok č. 2 zo dňa 5. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 2. septembra 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

14. Dodatok č. 3 zo dňa 6. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 7. mája 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

15. Dodatok č. 4 zo dňa 6. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.