Vyhláška č. 108/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany

Čiastka 50/1999
Platnosť od 21.05.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.06.1999 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1999 - 31.03.2002