Redakčné oznámenie č. r1/c74/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 124/1998 Z. z.

Čiastka 74/1998
Platnosť od 26.06.1998 do31.12.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 124/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

„V 55. bode v § 71a ods. 4 číslo odkazu 25 sa nahrádza číslom 23.".