Redakčné oznámenie č. r1/c6/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z.

Čiastka 6/1998
Platnosť od 27.01.1998 do18.12.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z., ktorým sa v usmerňovaní miezdv roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezdku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

Za poznámkou 4 pod čiarou má byť uvedená poznámka 5, ktorá znie:

5) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.“.