Redakčné oznámenie č. r1/c53/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1998 Z. z.

Čiastka 53/1998
Platnosť od 27.05.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1998 Z. z.

V oznámení namiesto slov „o výživnom" majú byť správne uvedené slová „súdov v občianskych a obchodných veciach".