Redakčné oznámenie č. r1/c40/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 73/1998 Z. z.

Čiastka 40/1998
Platnosť od 22.04.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

1. V § 12 ods. 3 písm. b) má byť namiesto slova „odbore“ správne uvedené slovo „druhu“.

2. V § 12 ods. 4 má byť namiesto slova „odbor“ správne uvedené slovo „druh“.