Redakčné oznámenie č. r1/c140/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z.

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z. o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 a o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5 z roku 1919, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10 z roku 1921 a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania pod zemou v baniach č. 123 z roku 1965

V piatom odseku slová „... podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1995 Zb. v znení neskorších predpisov“ správne znejú „... podľa § 11 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov“.