Redakčné oznámenie č. r1/c105/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z.

Čiastka 105/1998
Platnosť od 10.09.1998 do30.09.2009
Účinnosť do 30.09.2009
Zrušený 39/2007 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat

V § 74 ods. 1 má byť

v písmene a) pred slovom „sekúnd“ uvedená číslica „60“,

v písmene b) pred slovom „sekúnd“ uvedená číslica „30“,

v písmene c) pred slovom „sekúnd“ uvedená číslica „20“.