Oznámenie č. 99/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rozhodnutia č. 3/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 22. decembra 1997, a účinnosť 1. januára 1998 na základe článku 6.

99

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. decembra 1997 bolo v Bruseli podpísané Rozhodnutie č. 3/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej týkajúce sa vývozu určitých oceliarskych výrobkov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskych spoločenstiev zo Slovenskej republiky do Európskych spoločenstiev na obdobie od 1. januára do 31. decembra 1998.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 22. decembra 1997, a účinnosť 1. januára 1998 na základe článku 6.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.