Rozhodnutie č. 83/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 31/1998
Platnosť od 28.03.1998

83

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. marca 1998

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 16. mája 1998;

c) schvaľujem

skrátené lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 83/1998 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 16. mája 1998

Kraj Okres Obec Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Pezinok Vinosady starosta &nbsp
TRENČIANSKY KRAJ Trenčín Petrova Lehota &nbsp poslanci
ŽILINSKÝ KRAJ Žilina Lietavská Svinná-Babkov starosta
&nbsp &nbsp Nezbudská Lúčka starosta
Martin Trebostovo starosta
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Banská Bystrica Ľubietová starosta
Krupina Ladzany starosta
Revúca Magnezitovce starosta poslanec
Rimavská Sobota Lipovec starosta poslanci
PREŠOVSKÝ KRAJ Humenné Myslina &nbsp poslanec
Stará Ľubovňa Legnava starosta
Svidník Korejovce Kružlová starosta starosta
KOŠICKÝ KRAJ Košice-okolie Cestice Jasov starosta starosta
Gelnica Kojšov starosta
Trebišov Slovenské Nové Mesto starosta

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 83/1998 Z. z.

SKRÁTENÉ LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 16. mája 1998

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
45 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 1. 4. 1998
45 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových volbách obec 1. 4. 1998
30 dní 16-3 21 - 1, 2 Podanie kandidátnych listín a návrhov nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 16. 4. 1998
30 dní 14-1 Delegovanie členov do miestnej volebnej komisie politické strany 16. 4. 1998
30 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 16. 4. 1998
26 dní 14-3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 20. 4. 1998
18 dní 17-3 22-2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 28. 4. 1998
18 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 28. 4. 1998
12 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 4. 5. 1998
10 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 6. 5. 1998
10 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 6. 5. 1998
9 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 7. 5. 1998
5 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 11. 5. 1998
48 hodín 30-4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 14. 5. 1998
&nbsp 26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 16. 5. 1998