Zákon č. 73/1998 Z. z.Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Čiastka 28/1998
Platnosť od 21.03.1998
Účinnosť od 01.03.2021 do31.12.2022 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

s výnimkou § 152 až 154, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosť zákona o rodičovskom príspevku (novela č. 196/1998 Z. z. zákona č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku nadobudla účinnosť 1. júla 1998)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 76/2021 Z. z.
01.03.2021 - 31.12.2022 76/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2021 - 28.02.2021 423/2020 Z. z.
09.04.2020 - 31.12.2020 73/2020 Z. z.
01.01.2020 - 08.04.2020 319/2019 Z. z.
01.02.2019 - 31.12.2019 6/2019 Z. z.
01.01.2019 - 31.01.2019 177/2018 Z. z., 347/2018 Z. z.
01.04.2018 - 31.12.2018 69/2018 Z. z.
01.07.2016 - 31.03.2018 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 406/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.12.2015 307/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.12.2014 462/2013 Z. z.
01.05.2013 - 31.12.2013 80/2013 Z. z.
01.01.2013 - 30.04.2013 345/2012 Z. z., 361/2012 Z. z.
01.03.2012 - 31.12.2012 79/2012 Z. z.
01.04.2011 - 29.02.2012 48/2011 Z. z.
01.01.2011 - 31.03.2011 543/2010 Z. z., 547/2010 Z. z.
01.07.2010 - 31.12.2010 151/2010 Z. z.
01.04.2010 - 30.06.2010 60/2010 Z. z.
01.04.2009 - 31.03.2010 70/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 445/2008 Z. z.
15.12.2008 - 31.12.2008 491/2008 Z. z.
01.08.2008 - 14.12.2008 278/2008 Z. z.
01.03.2008 - 31.07.2008 61/2008 Z. z.
01.01.2008 - 29.02.2008 513/2007 Z. z.
26.07.2007 - 31.12.2007 342/2007 Z. z.
01.01.2006 - 25.07.2007 623/2005 Z. z.
01.05.2005 - 31.12.2005 69/2005 Z. z.
26.02.2005 - 30.04.2005 69/2005 Z. z.
01.01.2005 - 25.02.2005 201/2004 Z. z., 727/2004 Z. z., 732/2004 Z. z.
01.09.2004 - 31.12.2004 382/2004 Z. z.
01.07.2004 - 31.08.2004 365/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 178/2004 Z. z., 201/2004 Z. z. Delená účinnosť
01.07.2003 - 30.04.2004 212/2003 Z. z.
07.12.2002 - 30.06.2003 659/2002 Z. z.
01.10.2002 - 06.12.2002 422/2002 Z. z.
01.07.2002 - 30.09.2002 328/2002 Z. z.
01.03.2002 - 30.06.2002 98/2002 Z. z.
01.07.2001 - 28.02.2002 241/2001 Z. z.
01.01.2001 - 30.06.2001 464/2000 Z. z.
01.08.2000 - 31.12.2000 224/2000 Z. z.
01.01.2000 - 31.07.2000 356/1999 Z. z.
01.09.1999 - 31.12.1999 181/1999 Z. z.
01.04.1999 - 31.08.1999 58/1999 Z. z.
01.07.1998 - 31.03.1999 Delená účinnosť
01.04.1998 - 30.06.1998 r1/c40/1998 Z. z.