Vyhláška č. 406/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 161/1998
Platnosť od 31.12.1998 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.1999 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

406

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 22. decembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Doterajšie prílohy A a B sa nahrádzajú novými prílohami A a B.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha A k vyhláške č. 406/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
1001 90 pšenica a súraž ostatná tona 35 000 Maďarsko
  (od 1. 1. do 31. 3. 1999)     
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek hl 450 000 ČR
  s prídavkom cukru alebo iných sladidiel     
  alebo aromatizované a iné nealkoholické     
  nápoje s výnimkou ovocných alebo     
  zeleninových štiav čísla 2209     
2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR
2701 čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tona 4 000 000 okrem EÚ, EZVO
  tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia    a ČR7)
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem tona 300 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
  gagátu     
2709 00 90 ropa tona 5 500 000 Ruská federácia
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 6 600 000 Ruská federácia
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky   
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 91 ostatný živý bravčový dobytok tona všetky štáty
  do 50 kg   
0103 92 ostatný živý bravčový dobytok tona všetky štáty
  nad 50 kg   
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus tona všetky štáty
  domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky   
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, tona všetky štáty
  chladené alebo mrazené   
0204 baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené tona Bulharsko
  alebo mrazené   
  baranie a jahňacie mäso: tona všetky štáty okrem ČR
0204 10 00     
0204 21 00     
0204 22     
0204 30 00     
0204 41 00     
0204 42     
0204 43     
0207 mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, tona všetky štáty
  chladené alebo mrazené   
0210 mäso a jedlé droby nasolené, v slanom náleve, sušené tona všetky štáty okrem ČR
  alebo údené, jedlé múčky a prášky, z mäsa alebo   
  z drobov   
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nezahustené ani tona všetky štáty
  neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá   
0402 mlieko a smotana, zahustené alebo tona všetky štáty
  obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel   
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, tona všetky štáty
  jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko   
  a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru   
  alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo   
  s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa   
0404 srvátka, tiež zahustená alebo tona všetky štáty
  s prídavkom cukru, alebo iných sladidiel; výrobky zo   
  zložiek prírodného mlieka, tiež s prídavkom cukru alebo   
  iných sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnuté   
0405 maslo a iné tuky a oleje tona všetky štáty
  pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov   
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, ks všetky štáty okrem ČR
  konzervované alebo varené   
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, ks všetky štáty okrem ČR
  varené, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované   
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrpky, kríky a kríčky, ks všetky štáty okrem ČR
  tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie   
  a orechy   
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov ks všetky štáty okrem ČR
  a kríčkov - okrem lesných   
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než ks všetky štáty okrem ČR
  koreňovité odrezky a mladé rastliny   
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice ks všetky štáty
  alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené,   
  farbené, napustené alebo inak upravené   
  zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové   
0701 90 10 na výrobu škrobu   
0701 90 51 skoré (od 1. 1. do 15. 5.)   
0701 90 59 skoré (od 16. 5. do 30. 6.)   
0701 90 90 ostatné   
0702 00 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0703 10 19 ostatná cibuľa tona Bulharsko
0703 10 90 šalotka tona Bulharsko
0703 20 00 cesnak tona Bulharsko
0703 90 00 pór a iná cesnakovitá zelenina tona Bulharsko
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 05 a hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 17     
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0707 00 uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0709 51 10 huby rodu Agaricus (šampiňóny) tona Bulharsko
0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko
0709 60 99     
0710 zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave tona všetky štáty
  nevhodná na používanie   
0712 zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na tona všetky štáty
  plátky, drvená alebo v prášku, ale inak neupravená   
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0807 11 00 vodové melóny tona Bulharsko
0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko
0808 10 jablká tona všetky štáty
0808 20 hrušky a duly tona všetky štáty
0809 10 00 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 20 čerešne, višne tona Bulharsko
0809 30 broskyne vrátane nektarínok tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, tona všetky štáty
  mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel   
0812 ovocie a orechy dočasne konzervované tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta sušené, tona všetky štáty okrem ČR
  drvené alebo v prášku   
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 hladké obilné múky, iné ako hladké tona všetky štáty
  múky zo pšenice alebo zo súraže   
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované okrem ryže čísla 1006; tona všetky štáty
  obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté   
1105 múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly tona všetky štáty okrem ČR
  a pelety zo zemiakov   
1106 múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, zo tona všetky štáty
  sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo   
  z výrobkov kapitoly 8   
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, tona všetky štáty okrem ČR
  v prášku alebo v peletách, lupulín   
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej tona všetky štáty
  alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale   
  chemicky neupravené   
1514 repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež tona všetky štáty
  rafinované, ale chemicky neupravené   
1515 ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového tona všetky štáty
  oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky   
  neupravené   
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, tona všetky štáty
  čiastočne alebo úplne hydrogenované,   
  interesterifikované, reesterifikované alebo   
  elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené   
1517 margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových tona všetky štáty
  živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo   
  frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako pokrmové   
  tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516   
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo tona všetky štáty
  z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto   
  výrobkov   
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, tona všetky štáty
  v pevnom stave   
1702 30 až glukóza, glukózový sirup tona všetky štáty okrem ČR
1702 40 a izoglukóza   
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1704 cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce tona všetky štáty
  kakao   
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
  suchého výťažku   
1902 cestoviny tona všetky štáty
1904 10 a výrobky z obilia získané napučaním tona všetky štáty okrem ČR
1904 20 alebo pražením   
1905 pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež tona všetky štáty
  s pridaním kakaa   
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, tona všetky štáty
  pripravené alebo konzervované v octe   
2002 paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako tona Bulharsko
  v octe alebo v kyseline octovej   
2004 ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak tona všetky štáty
  ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006   
2005 10 00 homogenizovaná zelenina, pripravená alebo tona Bulharsko
  konzervovaná inak ako v octe   
2005 20 zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe tona Bulharsko
2005 40 00 hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe tona Bulharsko
2005 51 00 a fazuľa, pripravená alebo tona Bulharsko
2005 59 00 konzervovaná inak ako v octe   
2005 60 00 špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 80 00 sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak tona Bulharsko
  ako v octe   
2005 90 ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo tona Bulharsko
  konzervované inak ako v octe   
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové tona všetky štáty
  pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené   
2008 ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené tona všetky štáty
  alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných   
  sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené   
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového hl všetky štáty
  muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku   
  alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel   
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté tona všetky štáty okrem ČR
  a prípravky na základe týchto výrobkov   
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté tona všetky štáty
  zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka   
  a pripravená horčica   
2104 prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky tona všetky štáty
  a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky   
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
  sirupy ochutené alebo farbené: tona všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy   
2106 90 51 z laktózy   
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu   
2106 90 59 ostatné   
2201 voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo hl všetky štáty
  umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných   
  sladidiel, nearomatizovaná; ľad a sneh   
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom hl všetky štáty okrem ČR
  cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné   
  nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo   
  zeleninových štiav čísla 2009   
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty okrem ČR
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného hl všetky štáty
  alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009   
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené hl všetky štáty
  bylinami alebo inými aromatickými látkami   
2206 00 ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi hl všetky štáty
  kvasených (fermentovaných) nápojov a zmesi   
  kvasených (fermentovaných) nápojov s nealkoholickými   
  nápojmi, inde neuvedené   
2207 10 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým LPA všetky štáty
  alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac;   
2207 20 00 etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, LPA všetky štáty
  s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom   
  etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým LPA, hl všetky štáty
  titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné   
  liehové nápoje:   
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov LPA, hl všetky štáty
2208 30 whisky   
2208 40 rum a tafia   
2208 50 džin a borovička   
2208 60 vodka   
2208 70 likéry a cordialy   
2208 90 ostatné   
2304 00 00 až pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2306     
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový odpad tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) ks všetky štáty
  a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek   
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové tona všetky štáty
  náhradky; „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný"   
  tabak; tabakové výťažky a esencie   
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú výživu tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 20 kaolín tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 80 ostatné kaolinické íly tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan tona všetky štáty okrem ČR
  horečnatý   
2519 90 30 prepálený (syntrovaný) horčík tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely, tiež umelo farbený tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona ČR, EÚ, EZVO
2704 00 11 koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektród tona všetky štáty okrem ČR
2704 00 19 koks a polokoks z uhlia - ostatný tona všetky štáty okrem ČR
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem
      Ruskej federácie
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39     
  stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie   
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,   
  ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41   
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory tona všetky štáty okrem ČR
  ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie   
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,   
  ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61   
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %   
  vrátane motorovej nafty   
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale   
  nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty   
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %   
  vrátane motorovej nafty   
  ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie   
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,   
  ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71   
  vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti   
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim   
  2 % hmotnosti   
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim   
  2,8 % hmotnosti   
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti   
  mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie   
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,   
  ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81   
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie   
  oleje pre turbíny   
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely   
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín   
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje   
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní   
  odliatkov z foriem, antikorózne oleje   
2710 00 96 elektrické izolačné oleje   
2710 00 97 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje   
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem
      Ruskej federácie a ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2804 69 00 kremík ostatný tona všetky štáty okrem ČR
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
2921 41 00 anilín a jeho soli tona všetky štáty okrem ČR
2933 71 00 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona všetky štáty okrem ČR
  alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom   
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri tona všetky štáty okrem ČR
  hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík   
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky; iné ako pyrotechnické Sk všetky štáty okrem ČR
  výrobky čísla 3604   
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov tona všetky štáty okrem ČR
  v primárnych formách   
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
  vrátane kombinovaných osobných a dodávkových   
  automobilov a pretekárskych automobilov   
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné ks všetky štáty okrem ČR
  automobily   
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koní a iných m2 všetky štáty okrem ČR
  nepárnokopytníkov, odchlpené   
  syntetický hodváb z polyamidov: tona všetky štáty okrem ČR
5402 10 00     
5402 31 00     
5402 32 00     
5402 41 00     
5402 51 00     
5402 61 00     
  syntetický hodváb z polyesterov: tona všetky štáty okrem ČR
5402 20 00     
5402 33 00     
5402 42 00     
5402 43 00     
5402 52 00     
  syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10     
5402 49 91     
5402 59 10     
  umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00     
5403 31 00     
5403 32 00     
5403 41 00     
5501 90 10 kábel zo syntetického hodvábu z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
  surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 10 smrekové a jedľové   
4403 20 30 10 borovicové   
4403 20 90 10 ostatné   
  surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 90 smrekové a jedľové   
4403 20 30 90 borovicové   
4403 20 90 90 ostatné   
  surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 10 dubové   
4403 92 00 10 bukové   
4403 99 10 10 topoľové   
4403 99 20 10 gaštanové   
4403 99 50 brezové   
4403 99 98 10 ostatné   
  surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 90 dubové   
4403 92 00 90 bukové   
4403 99 10 90 topoľové   
4403 99 20 90 gaštanové   
4403 99 50 brezové   
4403 99 98 90 ostatné   
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
4707 zberový (odpad a výmet) papier, kartón a lepenka m3 všetky štáty okrem ČR
4818 10 toaletný papier tona všetky štáty okrem ČR
4820 20 zošity tona všetky štáty okrem ČR
Textilné výrobky
5702 a 5703 koberce m2 okrem EÚ, EZVO a ČR
6107 pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, ks okrem EÚ, EZVO a ČR
  pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo   
  háčkované   
6108 dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, ks okrem EÚ, EZVO a ČR
  nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie   
  plášte, župany pletené alebo háčkované   
6109 vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné tričká, pletené ks okrem EÚ, EZVO a ČR
  alebo háčkované   
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EÚ, EZVO a ČR
Obuv     
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo pár všetky štáty okrem ČR
  z plastov   
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
  z kompozitnej usne a so zvrškom z usne   
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
  z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov   
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky m2 všetky štáty okrem ČR
  nepresahujúce hrúbku 15 mm   
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce m2 všetky štáty okrem ČR
  hrúbku 15 mm   
Tabuľové sklo plavené m2 všetky štáty okrem
      ČR, Slovinska a MR
7005 10     
7005 21     
7005 29     
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona všetky štáty okrem ČR
  odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
  hlavne meď:   
7404 00     
2620 30 00     
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
  hlavne hliník:   
7602 00     
2620 40 00     
7208 až 72 12 železo a nelegovaná oceľ a ich polotovary tona všetky štáty okrem ČR
ex7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, tona všetky štáty okrem ČR
  7304 49, 7304 51   
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania tona všetky štáty
  drôtov   

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha B k vyhláške č. 406/1998 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
Živé zvieratá a živočíšne výrobky   
  živý hovädzí dobytok: tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
0102 10       
0102 90 05       
0102 90 21       
0102 90 29       
0102 90 41       
0102 90 49       
0102 90 51       
0102 90 59       
0102 90 61       
0102 90 69       
0102 90 71       
0102 90 79       
0102 90 90       
0103 91 živý bravčový dobytok tona 500 všetky štáty okrem ČR
  do 50 kg (domáci)     
0103 92 11 a živý bravčový dobytok tona 500 všetky štáty okrem ČR
0103 92 19 nad 50 kg (domáci)     
0104 10 živé ovce a jahňatá tona 2 000 všetky štáty okrem ČR
0201 a 0202 hovädzie mäso, čerstvé, tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
  chladené alebo mrazené     
0203 bravčové mäso, čerstvé, tona 500 všetky štáty okrem ČR
  chladené alebo mrazené     
0204 10 až baranie a jahňacie mäso tona 500 všetky štáty okrem ČR
0204 43       
0402 sušené a kondenzované mlieko tona 12 000 všetky štáty okrem ČR
0510 00 00 žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu tona 10 všetky štáty okrem ČR
  používané na výrobu farmaceutických     
  výrobkov     
Rastlinné výrobky   
0602 90 41 sadenice lesných stromov mil. ks 5 všetky štáty okrem ČR
  vianočné stromčeky: ks 3 000 všetky štáty okrem ČR
0604 91 21       
0604 91 29       
  pšenica a súraž: tona 100 000 všetky štáty okrem ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica     
1001 90 10 pšenica špaldová na siatie     
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie     
1001 90 99 ostatná     
1002 00 00 raž tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný tona 100 000 všetky štáty okrem ČR
1004 00 00 ovos tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
1005 kukurica tona 50 000 všetky štáty okrem ČR
1107 slad, tiež pražený tona 100 000 všetky štáty okrem ČR
1205 00 semená repky, semená tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
  repky olejnej, tiež drvené     
1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
1209 99 10 semená lesných stromov tona 10 všetky štáty okrem ČR
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00 hladká pšeničná múka alebo múka zo tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
  súraže     
1102 hladké múky z obilnín, iné ako hladké tona 500 všetky štáty okrem ČR
  múky zo pšenice alebo zo súraže     
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
1104 obilné zrná, mak spracované (napr. tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
  ošúpané, drvené vo vločkách, perlovité,     
  rezané alebo šrotované) s výnimkou ryže     
  čísla 1006; obilné klíčky celé, drvené vo     
  vločkách alebo mleté     
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 15 000 všetky štáty okrem ČR
  čistá sacharóza v pevnom stave     
1703 melasy získané extrahovaním alebo tona 20 000 všetky štáty okrem ČR
  rafináciou cukru     
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tona 500 všetky štáty okrem ČR
  tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva     
  čísla 1905     
2302 až 2306 otruby, škrobárenské zvyšky, repné tona 100 000 všetky štáty okrem ČR
  rezky, bagasa, mláto, pokrutiny a iný     
  pevný odpad     
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 10 00 cementové slinky tona 20 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely tona 15 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona 150 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované tona 1 000 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2704 00 koks z hutníckych koksární tona 120 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh 1 000 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Surové kože a usne
  surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 10       
4101 21 00       
4101 22 00       
4101 29 00       
4101 30       
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
  vyčinené chrómom v mokrom stave     
  (wetblue)     
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet), kartón tona 10 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
  a lepenka     
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale ctm  okrem EÚ, EZVO a ČR
  nemontovane, nezasadené     
7106 striebro vrátane zláteného a platinového g  okrem EÚ, EZVO a ČR
  striebra, surové alebo vo forme     
  polotovaru, alebo prachu     
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové g  okrem EÚ, EZVO a ČR
  alebo vo forme polotovarov, alebo prachu     
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované g  okrem EÚ, EZVO a ČR
  zlatom, surové alebo opracované len do     
  formy polotovarov     
7110 platina, surová alebo vo forme g  okrem EÚ, EZVO a ČR
  polotovarov, alebo prachu     
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato g  okrem EÚ, EZVO a ČR
  plátované platinou, surové alebo     
  opracované len do formy polotovarov     
7112 odpad a úlomky drahých kovov g  okrem EÚ, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
  surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných tona 25 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
  základných tvaroch:     
7201       
7206       
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona 20 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
  odpady medené a medený šrot, popoly tona 150 okrem EÚ, EZVO a ČR
  obsahujúce hlavne meď:     
7404 00       
2620 30 00       
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
  obsahujúce hlavne hliník:     
7602 00       
2620 40 00       
  valcovaný materiál: tona 2 500 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7207 až 7216       
7218 až 7229       
7301 až 7302       
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona 140 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety ks  všetky štáty
  zoologickej, botanickej, mineralogickej,     
  anatomickej, historickej, archeologickej,     
  paleontologickej, etnografickej alebo     
  numizmatickej hodnoty     
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks  všetky štáty
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka
colného sadzobníka
Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
  živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 10     
0102 90 05     
0102 90 21     
0102 90 29     
0102 90 410102 90 49
0102 90 51     
0102 90 59     
0102 90 61     
0102 90 69     
0102 90 71     
0102 90 79     
0102 90 90     
0103 91 živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona ČR
0103 92 11 a živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) tona ČR
0103 92 19     
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo tona ČR
  mrazené   
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo tona ČR
  mrazené   
0207 kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich tona všetky štáty
  dielov   
0407 00 30 vajcia z domácej hydiny ks všetky štáty
Rastlinné výrobky
  pšenica a súraž: tona ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica   
1001 90 10 pšenica špaldová na siatie   
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie   
1001 90 99 ostatná   
1002 00 00 raž tona ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný tona ČR
1004 00 00 ovos tona ČR
1005 kukurica tona ČR
1101 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona ČR
1102 hladké múky z obilnín, iné ako hladké tona ČR
  múky zo pšenice alebo zo súraže   
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona ČR
1104 obilné zrná inak spracované (napr. tona ČR
  ošúpané, drvené vo vločkách, perlovité,   
  rezané alebo šrotované)   
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tona ČR
  tiež drvené   
1206 00 slnečnicové semená tona ČR
2302 až 2306 otruby, škrobárenské zvyšky, repné tona ČR
  rezký, bagasa, mláto, pokrutiny a iný   
  pevný odpad   
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona ČR
  čistá sacharóza v pevnom stave   
1703 melasy získané extrahovaním alebo tona ČR
  rafináciou cukru   
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tona ČR
  tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva   
  čísla 1905   
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 EÚ, EZVO
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 okrem ČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové tona okrem ČR
  kamene, lámané alebo drvené   
2517 10 80 ostatné kamene tona okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona EÚ, EZVO
2523 21 00 portlandský cement - biely tona EÚ, EZVO
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona EÚ, EZVO a ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované tona EÚ, EZVO
2704 00 koks z hutníckych koksární tona EÚ, EZVO
2710 00 27 až benzíny automobilové tona všetky štáty
2710 00 39     
  ťažké oleje - plynové, na iné účely: tona všetky štáty
2710 00 66     
2710 00 67     
2710 00 68     
  stredné oleje: tona všetky štáty
2710 00 41     
2710 00 45     
2710 00 51     
2710 00 55     
  ťažké vykurovacie oleje: tona všetky štáty
2710 00 61     
2710 00 65     
2710 00 71     
2710 00 72     
2710 00 74     
2710 00 76     
2710 00 77     
2710 00 78     
2716 00 00 elektrická energia MWh EÚ, EZVO
Surové kože a usne
  surové hovädzie kože: tona EÚ, EZVO a ČR
4101 10     
4101 21 00     
4101 22 00     
4101 29 00     
4101 30     
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako tona EÚ, EZVO a ČR
  vyčinené chrómom v mokrom stave   
  (wetblue)   
Drevo a drevené výrobky
  surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 10 smrekové a jedľové   
4403 20 30 10 borovicové   
4403 20 90 10 ostatné   
  surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 90 smrekové a jedľové   
4403 20 30 90 borovicové   
4403 20 90 90 ostatné   
  surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 10 dubové   
4403 92 00 10 bukové   
4403 99 10 10 topoľové   
4403 99 20 10 gaštanové   
4403 99 50 brezové   
4403 99 98 10 ostatné   
  surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 90 dubové   
4403 92 00 90 bukové   
4403 99 10 90 topoľové   
4403 99 20 90 gaštanové   
4403 99 50 brezové   
4403 99 98 90 ostatné   
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výrnet) a lepenka tona EÚ, EZVO a ČR
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale ctm EÚ, EZVO a ČR
  nemontovane, nezasadené   
7106 striebro vrátane zláteného a platinového g EÚ, EZVO a ČR
  striebra, surové alebo vo forme   
  polotovaru, alebo prachu   
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové g EÚ, EZVO a ČR
  alebo vo forme polotovarov, alebo prachu   
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované g EÚ, EZVO a ČR
  zlatom, surové alebo opracované len do   
  formy polotovarov   
7110 platina surová alebo vo forme g EÚ, EZVO a ČR
  polotovarov, alebo prachu   
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato g EÚ, EZVO a ČR
  plátované platinou, surové alebo   
  opracované len do formy polotovarov   
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EÚ, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
  surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tona EÚ, EZVO
  tvaroch:   
7201     
7206     
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EÚ, EZVO a ČR
  odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce tona EÚ, EZVO a ČR
  hlavne meď:   
7404 00     
2620 30 00     
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona EÚ, EZVO a ČR
  hlavne hliník:   
7602 00     
2620 40 00     
7207 až 7216 7218 až 7229 valcovaný materiál: tona EÚ, EZVO a ČR
7301 až 7302     
7217 drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele tona Maďarsko
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona EÚ, EZVO a ČR
7312 splietané lanká, laná, káble zo železa tona Maďarsko
  alebo z ocele   

Poznámky pod čiarou

7) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia).

ex -) číslo