Vyhláška č. 4/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998
Účinnosť od 01.01.1998

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1998 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.01.1998