Oznámenie č. 390/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vytvorení a podmienkach pôsobenia kultúrnych stredísk

Čiastka 156/1998
Platnosť od 23.12.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. decembra 1996, na základe článku 19.

390

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 1996 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vytvorení a podmienkach pôsobenia kultúrnych stredísk.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. decembra 1996, na základe článku 19.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.