Oznámenie č. 37/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky

Čiastka 15/1998
Platnosť od 14.02.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 16 program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 17. novembra 1997.

37

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 1997 bol v Havane podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky.

V súlade s článkom 16 program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 17. novembra 1997.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.