Opatrenie č. 363/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 141/1998
Platnosť od 24.11.1998 do30.06.2002
Účinnosť od 24.11.1998 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.11.1998 - 30.06.2002