Oznámenie č. 355/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov platných cestovných dokladov

Čiastka 139/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť šesťdesiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 2. septembra 1997, na základe článku 12.

355

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júla 1997 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov platných cestovných dokladov.

Dohoda nadobudla platnosť šesťdesiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 2. septembra 1997, na základe článku 12.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.