Oznámenie č. 353/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 139/1998
Platnosť od 19.11.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa jej podpisu, t. j. 16. februára 1997.

353

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

V súlade s článkom 8 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa jej podpisu, t. j. 16. februára 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.