Zákon č. 337/1998 Z. z.Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 131/1998
Platnosť od 11.11.1998 do31.07.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.07.2004
Zrušený 442/2004 Z. z.