Oznámenie č. 305/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov

Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1998.

305

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1998 bola v Bratislave výmenou listov ministrov zahraničných vecí uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1998.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.