Oznámenie č. 304/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy

Čiastka 116/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom VII ods. 2 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. mája 1998.

304

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1998 bola v Osle uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o úvodnom projekte náhrady fosílnych palív biomasou v zmysle spoločného plnenia záväzkov podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

V súlade s článkom VII ods. 2 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 19. mája 1998.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.