Oznámenie č. 30/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 5/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“

Čiastka 12/1998
Platnosť od 10.02.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 5/97 nadobudlo účinnosť 1. januára 1998.

30

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 1997 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 5/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ (oznámenie č. 312/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 5/97 nadobudlo účinnosť 1. januára 1998.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.