Oznámenie č. 29/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 4/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene dodatku VIII prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Čiastka 12/1998
Platnosť od 10.02.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 4/97 nadobudlo účinnosť 1. februára 1998.

29

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 1997 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 4/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene dodatku VIII prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 4/97 nadobudlo účinnosť 1. februára 1998.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.