Oznámenie č. 202/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov

Čiastka 76/1998
Platnosť od 30.06.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po jej podpise, t. j. 17. apríla 1998.

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazachstanskej republiky o vzájomných bezvízových cestách držiteľov diplomatických alebo služobných pasov.

V súlade s článkom 8 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po jej podpise, t. j. 17. apríla 1998.