Rozhodnutie č. 199/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 75/1998
Platnosť od 26.06.1998

199

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 23. júna 1998

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

určujem

dni ich konania na piatok 25. septembra a sobotu 26. septembra 1998.

Ivan Gašparovič v. r.