Zákon č. 196/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c76/1998 Z. z., 265/1998 Z. z.(nepriamo), 281/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/1998
Platnosť od 25.06.1998 do31.10.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z.