Nariadenie vlády č. 188/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj

Čiastka 69/1998
Platnosť od 19.06.1998
Účinnosť od 19.06.1998

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.06.1998 Aktuálne znenie