Oznámenie č. 186/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 67/1998
Platnosť od 16.06.1998

186

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 30. apríla 1998 do 29. mája 1998 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 27. apríla 1998 medzi Zväzom nábytkárskeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení na roky 1998–2001 uzavretá 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 11. marca 1998 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 27. apríla 1998 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretá 23. apríla 1998 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 15. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretej 17. júna 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 2 zo dňa 21. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–1999 uzavretej 12. marca 1997 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 2 zo dňa 1. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 7. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

9. Dodatok č. 3 zo dňa 7. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 20. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 2 zo dňa 30. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 27. februára 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.