Redakčné oznámenie č. r1/c62/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 82/1997 Z. z.

Čiastka 62/1997
Platnosť od 17.05.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 82/1997 Z. z. o uzavretí Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve

Článok 14 ods. 1 slovenského textu sa dopĺňa druhou vetou tohto znenia:

„Odpoveď sa vypracuje v jazyku dožiadaného štátu.“