Redakčné oznámenie č. r1/c13/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Čiastka 13/1997
Platnosť od 12.02.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. XXI odseku 9 majú byť namiesto slov „bodov 5 a 10“ správne uvedené slová „bodov 4 a 7“.