Oznámenie č. 389/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Čiastka 146/1997
Platnosť od 31.12.1997 do31.12.2002
Zrušený 720/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť 1. januára 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 220/1998 Z. z. a nadobudli záväznosť 11. júla 1998. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 359/1999 Z. z. a nadobudli záväznosť 27. decembra 1999. Zmeny opatrenia boli vyhl...