Zákon č. 376/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Čiastka 144/1997
Platnosť od 30.12.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1998 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH