Oznámenie č. 340/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Čiastka 136/1997
Platnosť od 13.12.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

340

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

výnos z 10. novembra 1997 č. 2010/97-III/11, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.