Oznámenie č. 33/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 13/1997
Platnosť od 12.02.1997

33

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 1997 do 31. januára 1997 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretá 23. decembra 1996 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom dopravy Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretá 23. januára 1997 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre sekciu technických služieb uzavretá 23. januára 1997 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre sekciu biologických služieb uzavretá 23. januára 1997 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1997 pre SOU a SPV v rezorte pôdohospodárstva na Slovensku uzavretá 23. januára 1997 medzi Asociáciou riaditeľov SOU a vedúcich SPV v rezorte pôdohospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 5 zo dňa 19. decembra 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretej 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.