Oznámenie č. 295/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou upravujúcej činnosť EIB v Slovenskej republike

Čiastka 121/1997
Platnosť od 07.11.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 13 Rámcová zmluva nadobudla platnosť 3. septembra 1997.

295

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júla 1997 bola v Bratislave podpísaná Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou upravujúca činnosť EIB v Slovenskej republike.

V súlade s článkom 13 Rámcová zmluva nadobudla platnosť 3. septembra 1997.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.