Oznámenie č. 265/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 a jeho príloh II a III, ako aj o zrušení Dodatkového protokolu ES-PT

Čiastka 111/1997
Platnosť od 08.10.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 Rozhodnutie č. 3/97 nadobudlo účinnosť 1. októbra 1997.

265

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júla 1997 bolo v Reykjavíku prijaté Rozhodnutie č. 3/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 a jeho príloh II a III, ako aj o zrušení Dodatkového protokolu ES-PT (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 6 Rozhodnutie č. 3/97 nadobudlo účinnosť 1. októbra 1997.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.