Oznámenie č. 253/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci vo vojenských oblastiach výcviku, techniky a vedy

Čiastka 108/1997
Platnosť od 30.09.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom XX dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny poslednej diplomatickej nóty, t. j. 16. júla 1997.

253

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 1997 bola v Ankare podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci vo vojenských oblastiach výcviku, techniky a vedy.

V súlade s článkom XX dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny poslednej diplomatickej nóty, t. j. 16. júla 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.