Oznámenie č. 233/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“

Čiastka 103/1997
Platnosť od 06.09.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 Rozhodnutie č. 1/97 nadobudlo účinnosť 1. augusta 1997.

233

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 1997 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ (oznámenie č. 312/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 3 Rozhodnutie č. 1/97 nadobudlo účinnosť 1. augusta 1997.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.