Nariadenie vlády č. 182/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Národnom parku Nízke Tatry

Čiastka 82/1997
Platnosť od 30.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 Aktuálne znenie