Oznámenie č. 161/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a športu Kórejskej republiky

Čiastka 74/1997
Platnosť od 13.06.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. januára 1997.

161

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 1997 bola v Soule podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a športu Kórejskej republiky.

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 21. januára 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.