Zákon č. 154/1997 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1997 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.