Rozhodnutie č. 100/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 46/1997
Platnosť od 10.04.1997

100

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 27. marca 1997

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 28. júna 1997;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 100/1997 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 28. júna 1997

Kraj Okres Obec Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Hlohovec Merašice starosta &nbsp
TRENČIANSKY KRAJ Ilava Nová Dubnica primátor &nbsp
Nové Mesto nad Váhom Haluzice starosta poslanci
Puchov Lednické Rovne starosta &nbsp
NITRIANSKY KRAJ Nové Zámky Kolta starosta &nbsp
ŽILINSKÝ KRAJ Martin Príbovce &nbsp poslanec
Námestovo Breza starosta &nbsp
&nbsp Rabčice starosta &nbsp
Ružomberok Ivachnová starosta &nbsp
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Rimavská Sobota Lipovec starosta &nbsp
&nbsp Rimavská Seč starosta &nbsp
&nbsp Sútor &nbsp poslanec
Veľký Krtíš Červeňany &nbsp poslanec
&nbsp Senné starosta &nbsp
&nbsp Slovenské Kľačany starosta poslanec
&nbsp Šuľa &nbsp poslanci
Zvolen Michalková starosta &nbsp
&nbsp Ostrá Lúka starosta &nbsp
PREŠOVSKÝ KRAJ Bardejov Klusov starosta &nbsp
Sabinov Jarovnice starosta &nbsp
Svidník Miroľa starosta &nbsp
&nbsp Šemetkovce &nbsp poslanec
KOŠICKÝ KRAJ Rožňava Plešivec starosta &nbsp
Sobrance Kristy &nbsp poslanec
Trebišov Čerhov starosta &nbsp
&nbsp Sirník starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 100/1997 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 28. júna 1997

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného (mestského) obec (mesto) 24. 4. 1997
&nbsp &nbsp zastupiteľstva určenie volebných obvodov a &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí (miest), obec (mesto) 24. 4. 1997
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových volbách &nbsp &nbsp
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 19. 5. 1997
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do miestnej (mestskej) politické strany 19. 5. 1997
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 19. 5. 1997
&nbsp &nbsp a volebných miestností (primátor) &nbsp
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie miestnej (mestskej) predseda miestnej 22. 5. 1997
&nbsp &nbsp volebnej komisie (mestskej) volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
30 dní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna (mestská) 29. 5. 1997
&nbsp 22 - 2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce volebná komisia &nbsp
&nbsp &nbsp (primátora) &nbsp &nbsp
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec (mesto) 29. 5. 1997
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 3. 6. 1997
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov politické strany 8. 6. 1997
&nbsp &nbsp do okrskovej volebnej komisie &nbsp &nbsp
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 8. 6. 1997
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec (mesto) 15. 6. 1997
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie predseda 15. 6. 1997
&nbsp &nbsp okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 26. 6. 1997
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná 28. 6. 1997
&nbsp &nbsp &nbsp komisia &nbsp