Zákon č. 386/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c13/1997 Z. z., 280/1997 Z. z.(nepriamo), r1/c125/1997 Z. z., 358/1997 Z. z., 366/1999 Z. z.(nepriamo), 238/2001 Z. z.(nepriamo), 239/2001 Z. z.(nepriamo), 313/2001 Z. z.(nepriamo), 483/2001 Z. z.(nepriamo), 553/2001 Z. z.(nepriamo), 461/2003 Z. z.(nepriamo), 105/2004 Z. z.(nepriamo), 106/2004 Z. z.(nepriamo), 222/2004 Z. z.(nepriamo), 523/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 582/2004 Z. z.(nepriamo), 171/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 131/1996
Platnosť od 31.12.1996
Účinnosť od 01.03.2012
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II bodu 27 a čl. XXI odseku 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. III bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 1997